ตัวชี้วัดย่อย : ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)-กทม. และปริมณฑล (SOE65)